Polska Bibliografia Naukowa – publikacje, naukowcy, czasopisma

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Systemy PBN oraz POL-index administrowane są przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Systemy PBN i POL-index

Każda z części systemu PBN służy innemu celowi oraz jest udostępniana użytkownikom o różnych uprawnieniach.
Wszystkie elementy systemu posiadają dedykowane platformy testowe na których można sprawdzać działanie ich funkcjonalności.

 

Moduł Repozytoryjny PBN

- Twórz i edytuj swoją publiczną bibliografię naukową oraz dodawaj informacje o czasopismach.

- Zarządzaj ogólnodostępnym dorobkiem publikacyjnym swojej jednostki naukowej.

Moduł jest otwarty dla wszystkich użytkowników.

 

Moduł Sprawozdawczy PBN

- Dodawaj publikacje aby dopełnić obowiązku sprawozdawczego nałożonego na jednostki naukowe.

- Zarządzaj sprawozdanymi przez Twoją jednostkę publikacjami w celu zapewnienia jak najlepszej jakości danych.

Moduł dostępny dla użytkowników z rolą Importera Publikacji.

 

POL-index

- Dodawaj informacje o numerach czasopisma i artykułach publikowanych w Twoim czasopiśmie.

- Uzupełniaj informacje o cytowaniach z opublikowanych artykułów.

System dla użytkowników z rolą Przedstawiciela Czasopisma.

Aktualności

Pomoc użytkownika

Chcesz zapoznać się z podstawowymi funkcjonalnościami systemu? Dowiedzieć się jak uzyskać role systemowe? Poznać szczegóły techniczne?
Zapraszamy na strony pomocy systemowej